Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
School of Electronics and Telecommunications

Bé Ngọc Anh – Nghị lực và hành trình học tiếng Anh đầy nước mắt


© 2014 set.huxt.edu.vn. All right reserved
Viện Điện Tử - Viễn Thông - Văn phòng viện: Phòng XXX - C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội
ĐT: (84) 43 XXXXXX * Fax: (84) 43 XXXXXX * Email: set-office@huxt.edu.vn

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 2
Trong tuần: 67
Lượt truy cập: 31959