Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
School of Electronics and Telecommunications

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 • TIẾNG ANH TRẺ EM

  Tiếng Anh tổng quát cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cơ bản
 • TIẾNG ANH CẤP TỐC

  Tiếng Anh tổng quát cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cơ bản
 • LUYỆN THI IELTS

  Tiếng Anh tổng quát cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cơ bản
 • TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

  Tiếng Anh tổng quát cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cơ bản

© 2014 set.huxt.edu.vn. All right reserved
Viện Điện Tử - Viễn Thông - Văn phòng viện: Phòng XXX - C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội
ĐT: (84) 43 XXXXXX * Fax: (84) 43 XXXXXX * Email: set-office@huxt.edu.vn

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 2
Trong tuần: 67
Lượt truy cập: 31956